Služby

Provádím kvalitní překlady a korektury překladů z angličtiny a francouzštiny do češtiny zejména v oblasti obchodu, práva, financí a marketingu. Kromě prvotřídního výsledku spočívá kvalita mých služeb také v individuálním přístupu k zákazníkovi, spolehlivosti, sofistikovaných pracovních postupech a pracovních zásadách, mezi něž patří zejména naprostá důvěrnost, integrita a bezpečnost svěřených informací.

Pracuji zejména s texty z oblasti obchodu, práva, financí a marketingu. Pokud tedy potřebujete přeložit například obchodní podmínky, dodavatelskou smlouvu, výroční zprávu nebo reklamní materiály k Vašemu novému výrobku, jste na správném místě. Výkladní skříní mých služeb jsou pak texty týkající se institucionální struktury a fungování EU, evropského práva, hospodářské soutěže, patentů, autorských práv a ochranných známek. Překlady obecných textů jsou samozřejmostí.

Není-li dohodnuto jinak, nedílnou součástí každé realizované zakázky je i korektura provedená druhým překladatelem. Za tímto účelem spolupracuji s kolegy, kteří jsou rodilými mluvčími českého jazyka a zkušenými překladateli v příslušných jazykových párech. Díky efektivní týmové spolupráci pod mou taktovkou jsme připraveni zvládnout i rozsáhlejší nebo časově náročnější projekty. I na práci svých kolegů kladu stejné nároky týkající se pracovních postupů a zásad.

Pracovní postupy a zásady

Kvalita mých služeb nespočívá pouze v prvotřídním a bezchybném výsledku z hlediska gramatické a terminologické správnosti a stylistické vhodnosti, ale také v sofistikovaných pracovních postupech a zásadách, kterými se bez výjimky řídím při každém projektu, na kterém pracuji.

Pokud je to možné, překlad zpracovávám pomocí nejmodernějších nástrojů pro počítačem podporovaný překlad (computer-aided translation, CAT). S pomocí tohoto softwaru mohu pro každého klienta vytvořit a pro účely dalších projektů klienta dále spravovat vyhrazené překladové paměti (translation memory, TM) a terminologické databáze (termbase, TMB), díky nimž může být celý proces překladu značně urychlen. Rovněž je tak zajištěna konzistentnost použité terminologie a zcela nebo částečně shodných a opakujících se obratů.

Nástroje CAT jsou pro práci překladatele velmi přínosné a nápomocné, podmínkou k tomu je však jejich dokonalé zvládnutí a používání v rozumné míře. Pokud však jde o tzv. strojový překlad (machine translation, MT), jsem jeho zarytým odpůrcem. Strojový překlad je - a vždy bude - pouze automatický proces, který se nikdy ani zdaleka nevyrovná nápaditému a myšlenkami protkanému překladu z pera profesionálního překladatele.

Jakékoli služby zahrnující použití, využití nebo následné zpracování strojového překladu zásadně neposkytuji.

Důvěrnost, integrita, bezpečnost

Informace a údaje, které mi zákazníci svěřují, jsou často velmi důvěrné povahy. Kromě důvodů uvedených výše proto zásadně nikdy nepoužívám jakékoli strojové a on-line překladače, on-line doplňky pro překladové nástroje apod., při jejichž využití fakticky dochází ke ztrátě kontroly nad zadávanými zdrojovými informacemi, nebo jakákoli dnes velmi oblíbená „cloud“ řešení pro jakékoli zpracování nebo uchovávání informací a údajů mých klientů.

Ačkoli je to velmi oblíbená a rozšířená představa práce „na volné noze“, zásadně nikdy nepracuji na veřejných místech nebo ve veřejných internetových sítích, např. na letištích, v kavárnách atd., zkrátka kdekoli, kde by mohlo dojít k ohrožení integrity zpracovávaných informací nebo dokonce k jejich kompromitaci.

Pracovní počítač i chytrý telefon jsou vybaveny nejnovějším a pravidelně aktualizovaným antivirovým softwarem.

Pracovní nástroje

Pro svou práci používám nejmodernější výkonné hardwarové a softwarové vybavení, díky kterému dosahuji vysoké úrovně efektivity práce a uživatelského pohodlí se zřetelem na nekompromisní výslednou kvalitu. Kromě běžných kancelářských nástrojů se jedná o nejmodernější elektronické slovníky, nástroje pro počítačem podporovaný překlad, správu terminologie, provádění procesů zajišťování kvality (QA), rozpoznávání znaků (OCR) nebo naopak rozpoznávání mluveného slova a jeho převod na text. Jsem certifikovaným uživatelem předního CAT nástroje SDL Trados Studio v modulech pro překladatele i projektové manažery.

Hardware – Výkon, efektivita, spolehlivost

Software – Efektivní práce s nejnovějšími technologiemi

 

SDL Trados Studio 2014 for Translators - Intermediate SDL Trados Studio 2014 for Project Managers

Nejnovější reference

 • Zbynek is a superbly professional translator. He always performs outstanding work and turns projects in 100% on time.

  Zachary Cummings , Affiliate Coordinator, US Translation Company
 • Tribute to Zbynek's generosity and professionalism shown in the localization of Wikipedia articles into Czech, performed through Translators without Borders. We are lucky to have such a dedicated and reliable translator in our Team!

  Ildikó Santana, Translators without Borders
 • I found Zbynek's translation services to be very reliable, punctual, of high quality and it is a pleasure to work with him, I would highly recommend him.

  Renan Guillory, Babylon Translation Services
 • We have used the translation services of Zbynek for a long time and have always been very happy with the quality of his work. Zbynek has always been easy to work with, reach and communicate with. He is very professional in his business and has always met the deadlines imposed. We take pleasure in recommending Zbynek as a good and reliable translator.

  Jenny Garth, Garth Outdoor Leisure
 • We hereby confirm that Mr Zbynek Taborsky has been working as a freelance translator for GLOBAL TRANSLATE GmbH, an international agency for translations and proofreading. He has been translating and proofreading EU related texts and marketing texts from English/French into Czech. We have experienced Mr Taborsky as very flexible and reliable, always delivering the translations on time. We have always received high quality documents, allowing us to provide our clients with excellent translations. We have no hesitation in recommending Mr Taborsky as a translator and proofreader for the Czech language.

  Bartosz Semklo, Project Manager, Global Translate GmbH
 • Professional, timely and reliable services. We can gladly recommend Mr. Taborsky’s services to anybody who is looking for professional linguistic services from English and French into Czech.

  AK, trusted translation partner based in Europe
 • I can only say one thing about Zbynek: he's a high talented professional. Besides that, working with him is a true pleasure: easy and open communication, he delivers on time. Don't work with him too much, cause I need him to be available for my future work…

  P.V., translation agency owner
 • Pan Zbyněk Táborský s naší společností spolupracuje jako externí překladatel od listopadu 2008. Za tuto dobu pro nás vyhotovil řadu překladů z anglického jazyka do českého v oborech bankovnictví, ekonomie, obchod, politologie, právo aj. Jeho předností je schopnost zpracovat zakázky pomocí různých softwarových nástrojů, jako jsou např. Trados, Passolo, ApSIC Xbench, Wordfast Pro aj. Veškerou práci vykonává ve sjednaném termínu, vše je kvalitně přeložené i graficky zpracované.

  přední česká překladatelská agentura
 • We have been trusting Zbynek for a long time to address our very specific needs in matter of translation, localization, web specs. He always manages to assist us quickly, accurately, and offers the best skills we demand to match our stricts requirements for the czech market. Plus, a nice communication.

  Stephane Trano, Translation & Localization Manager, OLX Inc.
 • It was a pleasure to work with so professional translator as Mr Taborsky. Always delivers top quality translations and always on time. I hope I will have the good luck of working with him again.

  Anna Rozmarynowicz, Client Service Associate, POZENA Translations